W ramach naszego zaangażowania w edukację ekologiczną, Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty z radością informuje o zrealizowaniu kolejnego zadania projektowego. Wspólnie z Fundacją Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, przeprowadziliśmy serię zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Górzycy.

Celem tych zajęć było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, skupiając się na roli i znaczeniu mokradeł w naszym ekosystemie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o unikalnych właściwościach mokradeł w gminie Górzyca i ich wpływie na ochronę środowiska. Dzięki interaktywnym prezentacjom i angażującym dyskusjom, uczestnicy zdobyli cenne wiedzę o ochronie i odnowie tych kluczowych ekosystemów. Przede wszystkim jednak poznali nasz projekt i jego efekty w Dargomyślu i Starościnie.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować z Fundacją Dziupla, dzieląc się naszym doświadczeniem i pasją do ochrony przyrody. Ten projekt stanowi istotny krok w kierunku budowania świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi, inspirując ich do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zrównoważonej przyszłości.

zdjęcia: Martyna Heppner/ Szkoła Podstawowa w Górzycy

Wartość projektu „Odtwarzanie mokradeł” to 2 453 080 zł. 1 772 350,30 zł pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a 312 767,70 zł ze środków budżetu Państwa. Artykuł powstał ze środków projektu.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro
w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl