Opowiadamy o „Odtwarzaniu Mokradeł” w szkołach sąsiadujących z terenami realizacji projektu. Ostatnio odwiedziliśmy Cychry, o czym szkoła (pozdrawiamy 👍) informuje w poniższym poście. A sam projekt realizujemy w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

7 czerwca 2023r. – naszą szkołę odwiedził pracownik Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych.

Pani Natalia Duer omówiła i przedstawiła prezentację pt.”Odtwarzanie mokradeł” (na zlecenie Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty, która realizuje na terenie gminy, w lesie pod Dargomyślem projekt Odtwarzanie Mokradeł – przebudowa starych stawów rybnych przy Myśli, które poprzez stworzenie zbiorników o różnej, choć niewielkiej głębokości mają być siedliskiem dla różnych ptaków typowych dla obszarów podmokłych). W prezentacji pani Natalia opowiedziała o rzece Myśli, o jej mieszkańcach i ukształtowaniu terenu wokół niej; omówiłam dlaczego bagna są potrzebne przyrodzie i człowiekowi i jak można chronić ich mieszkańców; pokazała uczniom ciekawe eksponaty. Zarówno uczniowie klas I-III jak i IV – VI byli bardzo zainteresowani i aktywnie uczestniczyli w warsztatach. I.Wolska

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl