AKTUALNOŚCI

...czyli co w trawie piszczy?

Rozeznanie cenowe nr 03/R/2017

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w trybie rozeznania rynku poszukuje wykonawcy zadania „Odłów inwazyjnych gatunków obcych (norka amerykańska, szop pracz)” w projekcie „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”  finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przeprowadzenia procedury jest rozeznanie cenowe usługi odłowu gatunków inwazyjnych zagrażających lęgom ptaków chronionych w ramach projektu. Projekt polega na utworzeniu systemu bezpiecznych lęgowisk zapewniających udaną inkubację i wyprowadzenie potomstwa przez minimum 4 gatunki: ostrygojady, rybitwy białoczelne, r. rzeczne i r. czarne na obszarze o długości ok. 90 km. wzdłuż środkowej i dolnej Odry. Pośrednio, na projekcie zyskają również inne, gniazdujące w sąsiedztwie gatunki. Czas trwania projektu – kwiecień 2017-grudzień 2019.  wartość projektu: 2 427 262,84 zł; kwota dofinansowania: 2 063 172,84 zł

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odłów gatunków inwazyjnych, w szczególności norek amerykańskich i szopów praczy z terenów realizacji projektu.

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

 • dostarczenie min. 20 pułapek żywołownych i rozmieszczenie ich we wszystkich miejscach realizacji projektu zaznaczonych na poniższej mapie ,
 • bieżąca kontrola (raz na dwa dni) stanu pułapek,
 • przewóz oraz utylizacja złapanych zwierząt.
 • prowadzenie odłowu w miesiącach XII-III (podczas największej aktywności zwierząt w sezonach 2017/2018, 2018/2019 oraz miesiące XI i XII 2019)
 • płatność za wykonywanie usługi dokonywana będzie w odstępach miesięcznych, kwartalnych lub sezonowych w zależności od indywidualnych ustaleń z wykonawcą.

Czas wykonywania usługi:

listopad 2017 – grudzień 2019

Składanie ofert:

Oferty złożone w odpowiedzi na rozeznanie cenowe, prosimy dostarczyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 21.11.2017 do godz.12:00:

 • drogą pocztową na adres Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (dopisek 03/R/2017)
 • osobiście pod wskazanym wyżej adresem w godzinach 10 – 14 od pn, do piątku
 • mailowo na adres: k.duer@zdow.pl (fakt otrzymania wiadomości zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną. W przypadku braku tej wiadomości prosimy o upewnienie się, iż oferta dotarła do adresata).

Prosimy o nadsyłanie ofert uwzględniających proponowaną cenę za wykonanie usługi na załączonym formularzu ofertowym.

zal_1_formularz ofertowy

Informacje:

Merytoryczne: Piotr Chara, 664 468 363, fzdow@fzdow.pl,

Proceduralne: Karol Duer, 534 85 85 65, k.duer@zdow.pl

Czytaj dalej...
zdowRozeznanie cenowe nr 03/R/2017

Raport zbiorczy danych monitoringowych i przeprowadzonych prac technicznych

Wiosna była czasem intensywnej pracy terenowej w miejscach realizacji projektu . Lipiec i sierpień przyniósł z kolei ciężką pracę przy zamykaniu rozliczenia pierwszego kwartału projektu. Teraz czas nadrobić zaległości w promowaniu naszej inicjatywy. Prezentujemy obszerny raport koordynatora projektu z prac wykonanych w pierwszym kwartale 2017 roku:

Czytaj dalej...
zdowRaport zbiorczy danych monitoringowych i przeprowadzonych prac technicznych

Rozeznanie cenowe nr 02/R/2017

Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim zainteresowanym oferentom za przesłane propozycje cenowe dot. usługi odłowu gatunków inwazyjnych w projekcie „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”. Informujemy, że do biura Fundacji wpłynęły 2 oferty. Zarząd Fundacji podjął decyzję o zawarciu umowy z panem Januszem Mazurkiem, zamieszkałym w Kostrzynie nad Odrą.

Czytaj dalej...
zdowRozeznanie cenowe nr 02/R/2017

Rozeznanie rynku nr 02/R/2017

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w trybie rozeznania rynku poszukuje wykonawcy zadania „Odłów inwazyjnych gatunków obcych (norka amerykańska, szop pracz)” w projekcie „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”  finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przeprowadzenia procedury jest rozeznanie cenowe usługi odłowu gatunków inwazyjnych zagrażających lęgom ptaków chronionych w ramach projektu. Projekt polega na utworzeniu systemu bezpiecznych lęgowisk zapewniających udaną inkubację i wyprowadzenie potomstwa przez minimum 4 gatunki: ostrygojady, rybitwy białoczelne, r. rzeczne i r. czarne na obszarze o długości ok. 90 km. wzdłuż środkowej i dolnej Odry. Pośrednio, na projekcie zyskają również inne, gniazdujące w sąsiedztwie gatunki. Czas trwania projektu – kwiecień 2017-grudzień 2019.  wartość projektu: 2 427 262,84 zł; kwota dofinansowania: 2 063 172,84 zł

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odłów gatunków inwazyjnych, w szczególności norek amerykańskich i szopów praczy z terenów realizacji projektu.

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

 • dostarczenie we wskazane miejsca pułapek żywołownych we wszystkich miejscach realizacji projektu zaznaczonych na poniższej mapie ,
 • bieżąca kontrola stanu pułapek,
 • przewóz oraz utylizacja złapanych zwierząt.
 • Założono prowadzenie odłowu w miesiącach II-XI (10 miesięcy w roku, podczas największej aktywności zwierząt)
 • płatność za wykonywanie usługi dokonywana będzie w odstępach miesięcznych

Czas wykonywania usługi:

czerwiec 2017 – grudzień 2019

Składanie ofert:

Oferty złożone na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 5.06.2017 do godz.12:00 prosimy dostarczyć:

 • drogą pocztową na adres Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (dopisek 02/R/2017)
 • osobiście pod wskazanym wyżej adresem w godzinach 10 – 14 od pn, do piątku
 • mailowo na adres: k.duer@zdow.pl (fakt otrzymania wiadomości zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną. W przypadku braku tej wiadomości prosimy o upewnienie się, iż oferta dotarła do adresata).

Prosimy o nadsyłanie ofert uwzględniających proponowaną cenę za wykonanie usługi na załączonym formularzu ofertowym.

FORMULARZ OFERTOWY

Informacje:

Piotr Chara, 664 468 363, fzdow@fzdow.pl, Karol Duer, 534 85 85 65, k.duer@zdow.pl

Czytaj dalej...
zdowRozeznanie rynku nr 02/R/2017

Odczytujemy kolejne obrączki

Obserwując rybitwy na naszych wyspach czasami dostrzegamy obrączki. Odczytanie danych z tych obrączek nie jest łatwe, ale ostatnio udało nam się kilka z nich rozszyfrować – poniżej przedstawiamy dane ze wszystkich obrączek, które odczytaliśmy do tej pory:

Czytaj dalej...
zdowOdczytujemy kolejne obrączki

Dane z monitoringu

17.05.2017 dokonaliśmy monitoringu sukcesu lęgowego na wyspach w Kaleńsku. Termin monitoringu był nieprzypadkowy, przypadający na ostatnie dni inkubacji, później kiedy będą pisklęta wstęp na wyspy będzie już niemożliwy. Wyniki (REKORDOWE!) monitoringu, w którym uczestniczyli: Piotr Chara, Rafał Gruszka, Grzegorz Sepołowicz i Anna Chara przedstawiamy poniżej:

Czytaj dalej...
zdowDane z monitoringu

Rozeznanie cenowe nr 01/R/2017 – obsługa księgowa

Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim zainteresowanym oferentom za przesłane propozycje cenowe pełnienia funkcji obsługi księgowej w projekcie „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”. Informujemy, że do biura Fundacji wpłynęły 4 oferty. Informujemy, że zarząd Fundacji podjął decyzję o zawarciu umowy z panią Barbarą Sienkiewicz prowadzącą Biuro Rachunkowe NGO w Kostrzynie nad Odrą.

Czytaj dalej...
zdowRozeznanie cenowe nr 01/R/2017 – obsługa księgowa

Odczytujemy dane z obrączek

W ostatnich dniach mieliśmy wielką przyjemność odczytać kilka obrączek – m.in. załączoną na zdjęciu 🙂 Okazuje się, że rybitwa rzeczna znajdująca się na zdjęciu została zaobrączkowana…. w RPA, dokładnie w Kapsztadzie. Nasza „Afrykanka” to samica karmiona przez samca (na zdjęciu z ciernikiem), w pełni sił witalnych,wysiadująca jajka.
Obrączka:
CAPE TOWN S.A. (South Africa)
nr: 4 H 22909
Ponadto odczytaliśmy dwie obrączki założone przez pana Łukasza Borka – jedna z 2016 roku zaobrączkowany ptak (dorosły!) na Bielinku! Druga to obrączka, którą założono – pisklęciu, w 2006 w Chlewicach!
Czytaj dalej...
zdowOdczytujemy dane z obrączek