Dnia 28 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn.”Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”. Wydarzenie zorganizowane we współpracy Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja oraz  Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, w ramach projektu pn. ” Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”, współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedstawiciele naszej Fundacji mieli możliwość wygłoszenia krótkiej prelekcji na temat wpływu zmian klimatu na warunki przyrodnicze w naszym regionie.

Nasza obecność na tym wydarzeniu to jeden z efektów #PROOwZielonejDolinie

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi podczas konferencji
materiałami na stronie Mała Retencja-Home :
http://www.malaretencja.pl/szkolenia.html

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl