W dniu 6.05.2016 przeprowadziliśmy inwentaryzację gniazd na wyspach i matach. Wyniki prezentujemy poniżej:

Wyspa nr 1

Śmieszka

22 gniazda z 3 jajami  razem 66 jaj

2 gniazda z 2 jajami  razem     4 jaja

5 gniazd z 1 jajem  razem     5 jaj

Suma 75 jaj         +        2 porzucone

Rybitwa rzeczna

18 gniazd z 3 jajami  razem 54 jaja

7 gniazd  z  2 jajami  razem 14 jaj

13 gniazd  z 1 jajami  razem 13 jaj

Suma  81 jaj

Sieweczka rzeczna

1 gniazdo z 4 jajami  razem 4 jaja

………………………………………………………………………………………………..

Wyspa 2

Śmieszka

1 gniazdo z 3 jajami  razem 3 jaja

Suma 3 jaja

Rybitwa rzeczna

1 gniazdo z 3 jajami  razem 3 jaja

3 gniazda  z  2 jajami  razem 6 jaj

2 gniazda  z 1 jajem  razem 2 jaja

Suma  11 jaj

Ostrygojad

1 gniazdo z 2 jajami  razem 2 jaja

1 jajo poza gniazdem

………………………………………………………………………………………………….

Wyspa 3

Sieweczka rzeczna

1 gniazdo z 4 jajami  razem 4 jaja

………………………………………………………………………………………………..

Maty trzcinowe

Śmieszka

NR 1     1+3= 4

NR 2     2+3=5

NR 3     1+1=2

NR 4     2    =2

NR 5       2+3+1+1=7

NR 6        3            =3

NR 7        2            =2

NR 8        3+1        =4

NR 9         1           =1

NR 10       2           =2

Maty razem      32 jaja

………………………………………………………………………………………………….

Wyspa piaskowa

Czajka

1 gniazdo   4 jaja

 

Podsumowanie

Mewa śmieszka     110 jaj + 2 porzucone

Rybitwa rzeczna       92 jaja

Sieweczka rzeczna     8 jaj

Czajka 4 jaja    

Ostrygojad       2+1

 

Ponadto rozpoczęliśmy przygotowania do instalacji kolejnych mat i platform lęgowych, które powstaną dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.4.1) – „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”.

(zdjęcia Łukasz Cieślik, Piotr Chara, Janusz Mazurek, Marek Pokojski)

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl