Wartość projektu: 2 453 080 zł

Wartość dofinansowania: 2 085 118 zł, w tym 1 772 350,30 zł ze środków MFEOG oraz 312 767,70 zł ze środków budżetu Państwa.

Wkład własny: 367 962 zł

Czas realizacji: 2021-2024

Projekt da możliwość okresowego utrzymania wody na rozległych, nadrzecznych łąkach. Obejmie prace ziemne tworzące płytką, wielkopowierzchniową nieckę, w której będzie można okresowo (wiosną i wczesnym latem) utrzymać pożądany poziom wody. Prace obejmą także remont zastawki umożliwiającej kontrolę na poziomem wody. Jednocześnie odtworzone mokradła zostaną zabezpieczone przed inwazyjnymi drapieżnikami zagrażającymi chronionym w ramach projektu gatunkom.

Cel realizacji Projektu:
Przywrócenie i utrzymanie walorów przyrodnich terenów zalewowych dolin rzecznych poprzez odtworzenie mokradeł i kontrolę szybkości odpływu z nich wody oraz poprawę warunków lęgowych cennych gatunków ptaków.

Diagnoza problemu:
Proces zanikania siedlisk zalewowych łąk ma związek ze zmianami klimatu. Siedliska te należą do najbogatszych pod względem różnorodności gatunków oraz zagęszczenia fauny ptaków, ryb i płazów. Ich zanik wieszczy kres istnienia nie tylko pięknego w swej estetyce krajobrazu ale i palety bardzo rzadkich już gatunków. Wiele rozlewisk już nie istnieje, a w innych woda nawet podczas max. stanów jest tam zbyt krótko.

Lubuskie i zachodniopomomorskie borykają się od kilku lat z suszą i zanikiem omawianych siedlisk. W 2020 roku (lipiec) pomimo deszczowego lata, które poprawiło sytuację hydrologiczną w prawie całym kraju, Krajowy Bilans Wodny podaje, iż deficyt wodny wynosi tu od -120 do -170 mm. Zamierzamy utrzymać wysychające obecnie bagna w regionie. Dlatego chcemu wybudować zastawki na rowach odwadniających by móc opóźnić do końca wiosny odpływ wód zalewowych z jej obszaru oraz nieznacznie obniżyć rzędną terenu i usypać niewielkie wały aby miejscami ułatwić tworzenie się zalewów w nieckach. Tak przygotowane siedliska będą atrakcyjnym przyrodniczo miejscem lęgów wielu ptaków, który dodatkowo wyposażymy w platformy lęgowe i będziemy chronić przed inwazyjnymi drapieżnikami.

Efekty Projektu:
Efektem realizacji będzie powstanie niezwykle cennego i zanikającego siedliska wielkopowierzchniowej
zalewowej łąki i lasu łęgowego na areale około 20 ha. oraz zapewnienie warunków i bezpieczeństwa lęgowego dla czajek, krwawodziobów, brodźców samotnych, rybitw czarnych itd.

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl