W miniony weekend dokonaliśmy szczegółowego określenia wielkości i składu gatunkowego kolonii lęgowych na wyspach w Kaleńsku. Do popularności akwenu wśród ornitofauny i co ważne bezpiecznych lęgów (co mam miejsce po raz pierwszy od 2006 r – odkąd akwen istnieje) przyczyniła się realizacja projektu o nazwie: „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra” (PLB320003 i PLH320037) i „Ujście Warty” (PLC080001)” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych”.

Akcją „dowodził” prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty Piotr Chara, który wraz z wolontariuszami: Grzegorzem Sępołowiczem, Rafałem Gruszką, Wojciechem i Anną Chara, przeprowadzili monitoring na pływających i naturalnych wyspach. Jego celem było dokładne policzenie ptasich gniazd i ich zawartości. Po podsumowaniu wyników okazało się, że w tym roku zainteresowanie ptaków (wyrażone gniazdowaniem) pobiło swój ubiegłoroczny rekord. Szczególnym powodzeniem wśród ptaków cieszą się dwie wielkie (100m2 każda) pływające wyspy. Łącznie doliczyliśmy się tam 127 gniazd rybitw rzecznych, w których znaleźliśmy razem 330 jaj! Co ciekawe to nowa wyspa (z 2016 roku) okazała się popularniejsza bo na niej zlokalizowaliśmy 68 gniazd i 178 jaj, na wyspie „starej” 59 gniazd i 152 jaj tego gatunku. Oprócz rybitw rzecznych odnotowaliśmy obecność 9 gniazd mew śmieszek (23 jaja), i kaczki krzyżówki (1 gniazdo, 8 jaj). Na wyspach naturalnych królują rybitwy białoczelne – znaleźliśmy tam 12 gniazd i 31 jaj tych ptaków – oraz sieweczki rzeczne 5 gniazd z łączną zawartością 15 jaj.

Dokładne statystyki na dzień 28.05.2016 r.:

GatunekKaleńsko 1 (instalacja 2015)Kaleńsko 2 (instalacja 2016)Kaleńsko – usypana wyspa naturalna
gniazdajajagniazdajajagniazdajaja
Rybitwa rzeczna5915268178
Rybitwa białoczelna1231
Mewa śmieszka4851522
Siewieczka rzeczna515
Kaczka krzyżówka18

Dodać należy, że 18 maja na „starej” wyspie pływającej wykluły się trzy pisklęta ostrygojadów. Jako zagniazdowniki musiały szybko wyspę opuścić w poszukiwaniu pokarmu. Całej rodzince, po kilku przygodach, udało się dotrzeć do brzegu gdzie widujemy je do dnia dzisiejszego.

W połowie maja zarejestrowaliśmy też drugi lęg ostrygojadów, na wyspie pływającej w Chlewicach. Widywaliśmy wysiadującą parę przez kilkanaście dni, po czym niestety opuściła lęg. Prawdopodobnie ptaki nie wytrzymały presji ludzi, dochodziły do  nas sygnały o podpływających łódkach (bez zgody właścicieli wody) zbyt blisko wyspy oraz urządzających hałaśliwe biwaki nad brzegiem akwenu..

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl