Szanowni Państwo, w dniach 15.09.2022 – 20.10.2022 trwać będą konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”. Konsultacje prowadzi Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty na zlecenie Gminy Słubice – lidera partnerstwa G-7.

Co to jest porozumienie G-7?

„G-7” to partnerstwo zawiązane przez 7 gmin położonych w północno-zachodniej części województwa lubuskiego.

– Kostrzyn nad Odrą

– Słońsk

– Górzyca

– Ośno Lubuskie

– Słubice

– Rzepin

– Cybinka

Po co powstało partnerstwo?

w celu ich trwałego, zrównoważonego i efektywnego rozwoju, zmierzającego do osiągnięcia celów rozwojowych wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Aby wspólnie aplikować i pozyskiwać środki zewnętrzne na przedsięwzięcia obejmujące i wpływające na obszar tych 7 gmin

Aby wykorzystać dobrą wieloletnią współpracę na różnych polach aktywności, zbliżone problemy oraz kierunki rozwoju gmin i ich sąsiedzkie położenie.

Co jest przedmiotem konsultacji?

Konsultacjom poddana zostaje Strategia (…):

Podstawowy dokument wyznaczający cele, działania i zasady współpracy między gminami. Niezbędny do ubiegania się o środki finansowe

Opracowany przez organizację pozarządową działającą na tym terenie – Fundację Zielonej Doliny Odry i Warty z Górzycy

Proces opracowywania strategii rozpoczął się w grudniu 2021 a zakończy w listopadzie 2022. DOKUMENT POWSTAŁ W SIERPNIU 2022

Konsultacje prowadzone będą w 3 formach:

1.Konsultacje elektroniczne na stronie: www.fzdow.pl/konsultacje. Na stronie dostępne wszystkie dokumenty, prezentacja oraz formularz zgłaszania uwag

2.Spotkania konsultacyjne w każdej z 7 gmin – zgłaszanie uwag do protokołu / nagrywanie uwag (o miejscu i terminie spotkań informować będziemy za pośrednictwem stron internetowych Urzędów oraz poniżej):

TerminGminaMiejsce
22.09.2022 / g.10-12CybinkaSala konferencyjna UM w Cybince , ul Szkolna 5.
3.10.2022 / g.10-12GórzycaSala Konferencyjna, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Polna 8/1, Górzyca
4.10.2022 / g.10-12SłubiceUrząd Miejski, ul. Akademicka 1
7.10.2022 / g.10-12SłońskSala Konferencyjna, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Graniczna 1
10.10.2022 / g.10-12Kostrzyn nad OdrąSala Konferencja, Urząd Miasta w Kostrzynie nad odrą, ul. Graniczna 2
11.10.2022 / g.10-12RzepinSala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1
17.10.2022 / g.10-12Ośno Lubuskiesala rajców, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie

3.Wystawienie dokumentów do wglądu podczas targów/imprez plenerowych na obszarze G-7:

17.09.2022 – Festiwal Przyrodniczy Szumiące Trawy – Górzyca, Park Wiejski

Dokumenty

Formularz uwag

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl