[vc_row title_align=”center” title_underline=”underline” swatch=”swatch-blue-white” top_decoration=”triangle-inverted” width=”padded” overlay_colour=”0.4″ overlay_opacity=”0″ background_image_size=”cover” background_image_repeat=”no-repeat” background_image_attachment=”scroll” title=”Fundacja” subtitle=”Zielonej Doliny Odry i Warty” title_size=”super” title_weight=”hairline” bottom_decoration=”none” height=”short” fullheight=”off” vertical_alignment=”top” background_position_vertical=”0″ overlay_grid=”off” id=”one”][vc_column width=”1/1″ align=”center” os_animation_enabled=”on” os_animation_delay=”0.1″ os_animation=”fadeInDownBig”][/vc_column]
[vc_column_text]
Translation in progress…
Nasza organizacja zajmuje się ochroną czynną, monitoringiem i popularyzacją walorów przyrodniczych wraz z popularyzacją problematyki ochrony przyrody. Początkowo działania z tego zakresu tematycznego dotyczyły głównie drobnych społecznych przedsięwzięć z zakresu ochrony czynnej lęgowisk ptaków oraz popularyzacji walorów przyrodniczych regionu (prezentacje w szkołach, bibliotekach, PTTK i innych NGO oraz druk publikacji). Od 2006 roku współuczestniczymy w nowatorskim, międzynarodowym przedsięwzięciu „Rybitwy Europy – Podniebne Gracje”. Później, od 2013 roku, podjęliśmy realizację znaczącego w skali kraju projektu z zakresu ochrony czynnej ptaków wodnych i błotnych finansowanego z funduszy EOG i fundusze norweskich. W jego ramach podjęliśmy współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządami.

Od marca 2017 roku działania te kontynuujemy i rozszerzamy ich skalę dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.4.1) dla projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”.

Ponadto na bieżąco monitorujemy cenne siedliska przyrodnicze, uczestniczymy w konsultacjach społecznych związanych z inicjatywami wpływającymi na środowisko, wspieramy samorządy w opiniowaniu inwestycji itp.

STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA DZIĘKI WSPARCIU FUNDUSZY EOG:

„Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.”
[/vc_column_text][/vc_row]

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl