AKTUALNOŚCI

...czyli co w trawie piszczy?

Rozpoczął się kolejny sezon lęgowy na naszych wyspach

 

 

Wprawdzie pogoda na przełomie kwietnia i maja w bieżącym roku niczym nie przypominała wyobrażeń dotyczących „majówki”, jednak ptakom niespecjalnie to przeszkodziło. Pomimo chłodu i deszczu wstrzymujących a nawet niszczących lęgi (niepokojące wieści o utraconych lęgach wielu gatunków spływają z całego kraju), rybitwy na naszych wyspach radzą sobie całkiem nieźle – kilkanaście par r. rzecznych już na początku maja siedziało na gniazdkach, zwodowane w ubiegłym roku maty zostały zasiedlone przez śmieszki, a także pojawiły się już pierwsze rybitwy białoczelne.

(zdjęcia Łukasz Cieślik, Piotr Chara, Janusz Mazurek, Marek Pokojski)

Czytaj dalej...
zdowRozpoczął się kolejny sezon lęgowy na naszych wyspach

Rozeznanie rynku nr 01/R/2017 – zapytania ofertowe

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w trybie rozeznania rynku poszukuje wykonawcy zadania „obsługa księgowa” projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”  finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przeprowadzenia procedury jest rozeznanie cenowe usługi obsługi księgowej projektu, świadczonej w wymiarze ok. 20h / miesięcznie. Projekt polega na utworzeniu systemu bezpiecznych lęgowisk zapewniających udaną inkubację i wyprowadzenie potomstwa przez minimum 4 gatunki: ostrygojady, rybitwy białoczelne, r. rzeczne i r. czarne na obszarze o długości ok. 90 km. wzdłuż środkowej i dolnej Odry. Pośrednio, na projekcie zyskają również inne, gniazdujące w sąsiedztwie gatunki.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obsługi księgowej w projekcie „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”, który ma na celu w szczególności wzrost na skuteczności lęgowej rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej oraz ostrygojada na obszarze środkowej i dolnej Odry. Czas trwania projektu – kwiecień 2017-grudzień 2019.  wartość projektu: 2 427 262,84 zł; kwota dofinansowania: 2 063 172,84 zł

Zakres zamówienia obejmuje następujące obowiązki:

– księgowanie i prawidłowe oznaczanie dokumentów finansowych;

– przegląd i dostosowywanie polityki rachunkowości;

– współpraca z asystentem finansowych w zakresie przygotowywania finansowych części WOP;

– obowiązki wobec ZUS i US;

Czas wykonywania usługi:

24 miesiące – maj 2017 – kwiecień 2019

wymiar: ok. 20 h /mc

Składanie ofert:

Oferty złożone na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 15.05.2017 do godz. 12:00 prosimy dostarczyć:

  • drogą pocztową na adres Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (dopisek 01/R/2017)
  • osobiście pod wskazanym wyżej adresem w godzinach 10 – 14 od pn, do piątku
  • mailowo na adres: k.duer@zdow.pl (fakt otrzymania wiadomości zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną. W przypadku braku tej wiadomości prosimy o upewnienie się, iż oferta dotarła do adresata).

Prosimy o nadsyłanie ofert uwzględniających proponowaną cenę za 1 miesiąc wykonywania usługi na załączonym formularzu ofertowym.

FORMULARZ OFERTOWY

Informacje:

Karol Duer, 534 85 85 65, k.duer@zdow.pl

Czytaj dalej...
zdowRozeznanie rynku nr 01/R/2017 – zapytania ofertowe

Kamera na wyspie

Szanowni Państwo, dzięki zainstalowaniu kamery na wyspie w Kaleńsku jesteśmy w stanie na żywo podglądać tętniące tam życie!

Czytaj dalej...
zdowKamera na wyspie

Podsumowaliśmy projekt

W dniu 17.06.2016 w Namyślinie miało miejsce niecodzienne wydarzenie – na popularnonaukowej konferencji podsumowano projekt czynnej ochrony awifauny Doliny Odry, którego Partnerem jest Gmina Boleszkowice. Frekwencja odzwierciedliła społeczne zainteresowanie rezultatem projektu. Odwiedziło nas wielu znakomitych gości: pasjonatów przyrody, pracowników służb odpowiedzialnych za jej eksploatację i ochronę. Wydarzenie objął swym patronatem sympatyk projektu: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa.

Czytaj dalej...
zdowPodsumowaliśmy projekt

Owocne spotkanie w gminie Cedynia

8.06.2016 r. Prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty Piotr Chara, wspólnie z parnterem projektu, szefem Minerały sp. z o.o, Zbigniewem Gumnym, wzięłi udział w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrz Cedyni Gabrielę Kotowicz. W spotkaniu udział wzięli także: Dyrektor Generalny Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Krzysztof Grzesiak, Małgorzata Głogowska – Kierownik Działu Górniczo-Geologicznego SKSM, pani Agnieszka Paszkowiak i Małgorzata Gabryś-Portkowska – Urząd Miasta i Gminy w Cedyni oraz Pani Grażyna Mażol, przedstawiciel Niezależnego Cedyńskiego Towarzystwa Wędkarskiego „Miętus”. Tematem spotkania była perspektywa współpracy przy instalacji platform pływających na zbiornikach wodnych w gminie Cedynia. Uczestnicy spotkania osiągnęli porozumienie i Fundacja, wspólnie z nowymi partnerami przystępuje do kolejnego etapu realizacji planów z utworzeniem kolejnych miejsc lęgowych dla zagrożonych gatunków wodno błotnej części rodzimej awifauny.

Czytaj dalej...
zdowOwocne spotkanie w gminie Cedynia